Səhiyyə sahəsində çalışan, öz həyatlarını tibb xidmətinə həsr edən insanlar çox şərəfli adamlardır. Onların hər biri çalışmalıdır ki, bu şərəfli adı daim yüksəklərə qaldırsın.
Heydər Əliyev
Faydalı saytlar

Resurs Mərkəzi

Tarix : 2013-04-29 14:20:40 | Oxunub : 17801

Hörmətli səhiyyə mütəxəssisləri, Sertifikasiya Komissiyasında Resurs Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. Resurs Mərkəzində  aşağıdakı siyahıda adları qeyd edilmiş kitablar  təqdim edilir. Resurs Mərkəzində kitablardan istifadə etmək üçün həftənin II və IV günləri saat 14°°-dan 17°°-dək Sertifikasiya Komissiyasına müraciət edə bilərsiniz. Resurs Mərkəzinə müraciət edərkən şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək mütləqdir. Əlavə məlumat almaq üçün 433-08-93 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. 

 1. 1.  Клиническая иммунология и аллергология. Г. Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельмана. М. , Практика
 2. 2.  Руководство по клинической иммунологии для практических врачей/Земсков А. М, /2011
 3. 3.  Атлас гематологии. Андерсон Ш. - Справочное руководство
 4. 4.  Секреты гематологии и онкологии. М. Э. Вуд, П. А. Банн. 2001
 5. 5.  Практическая и лабораторная гематология/Льюис С. М. Бэйн Б. /2009
 6. 6.  Гигиена и экология человека /Архангельский В. И/2012
 7. 7.  Детская кардиология. Дж. Хоффман
 8. 8.  Болезни сердца и сосудов. Руководство Европейского общества кардиологов А. Джона Кэмма, Томаса Ф. Люшер. М. , Патрика
 9. 9.  Внутренние болезни (сердечно-сосудистая система). Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. «Бином-пресс», (2007/2011-ci il nəşri var)
 10. 10. Кардиология Б. Гриффин, Э. Тополь ИД Практика 2011
 11. 11. Дерматология. Атлас-справочник Т. Фицпатрик, Р. Джонсон и другие. M. , Практика, 1999
 12. 12. Кожные и венерические болезни Скрипкин М Триада-фарм 2005 (2011-ci il nəşri var)
 13. 13. Неврология. Марко Мументалер, Хейнрих Маттле. Под ред. О. С. Левина. 2007
 14. 14. Лечение заболеваний нервной системы/ Ф. Леманн-Хорн/2009
 15. 15. Дифференциальный диагноз в неврологии/М. Мументаллер/2012
 16. 16. Неврология → Топическая диагностика заболеваний нервной системы - Скоромец А. А. , Скоромец А. П. , Скоромец Т. А. . - Практическое руководство Год выпуска: 2007
 17. 17. Детская неврология Кохэн М. Э. Даффюр П. К. ГЭОТАР-Медиа 2010
 18. 18. Клиническая неврология. Д. А. Гринберг, М. Дж. Аминофф, З. П. Саймон. М. , Медпресс-информ, 2004
 19. 19. Секреты неврологии/Л. Ролак
 20. 20. Неврология/ М. Мументаллер/2011
 21. 21. Клиническая офтальмология. Дж. Дж. Кански. М. , Логосфера, 2006
 22. 22. Оториноларингология + СD. Национальное руководство/В. Т. Пальчун/2008
 23. 23. Болезни уха, горла и носа/Ханс Бербом/2012
 24. 24. Руководство по аудиологии и слухопротезированию/Дайхес Н. А. Лятковского/2009
 25. 25. Психиатрия + СD. Национальное руководство/под. ред. Дмитриевой Т. Б. /2009
 26. 26. Психиатрическая пропедевтика/Менделевич. В. Д/2012
 27. 27. Детская кардиология и ревматология: Практическое руководство БеляеваЛ. М. МИА 2011
 28. 28. Диагностика и лечение в ревматологии Кевин Пайл. Ли Кеннеди ГЭОТАР-Медиа 2011
 29. 29. Учебник зубопротезной техники в 2-х томах /Арнольд Хамман)Азбука/2009
 30. 30. Руководство по дентальной имплантологии. Джон А. Хобкек Роджек М. Уансон Ллойд Вж. Дн. Сизн . Москва " МЕД пресс информ " 2007
 31. 31. Стоматология детей и подростков. Р. Е. МакДональд, Д. Р. Эйвери МИА, М. , 2003
 32. 32. Ортопедическая стоматология. Н. Г. Аболмасов. 2011
 33. 33. Терапевтическая стоматология. Е. В. Боровский. 2011
 34. 34. Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В. Догра. Д. Рубенс. М. , 2005
 35. 35. Секреты гастроэнтерологии. Питер P. МакНелли. 2005г
 36. 36. Терапевтический справочник Вашингтонского университета. Ч. Кэри, Х. Ли, К. Велтье. М. , Практика.
 37. 37. Справочник по онкологии/Г. Кэссиди/2010
 38. 38. Секреты кардиологии. Оливье В. Эдейер. М. , 2004
 39. 39. Руководство по ангиологии и флебологии/Расмуссен Т. Е/2010
 40. 40. Урология + CD. Национальное руководство/под. ред. Лопаткина Н. А. /2011
 41. 41. Оперативная урогинекология . Херт Г. : Руководство для врачей-М. Гэотар-Мед, 2003
 42. 42. Андрология. Мужское здоровье и дисфункция репродуктивной системы Э. Нишлага, Г. М. Бере- М. 2005
 43. 43. Рациональная фармакотерапия в урологии/2006/Лопаткин Н. А
 44. 44. Травматология и ортопедия-учебник/Котельников Г. П/2009
 45. 45. Атлас торакальной хирургии /Марк к. Фергюсон/2009
 46. 46. Cərrahi xəstəliklər. S. A. Əliyev. 2007
 47. 47. Общая и неотложная хирургия/О. Джеймс Гардон, Саймон Петерсон-Браун/2010/
 48. 48. «Эндокринология» Национальное руководство. И. И. Дедов, Гэотар, 2008 (2011-ci il nəşri var)
 49. 49. Клиническая лабораторная диагностика. А. А. Кишкун. Гэотар-Медиа, 2010
 50. 50. Педиатрия. Дж. Греф. М. , Практика.
 51. 51. Педиатрия по Нельсону в 5-ти томах. Рид Элсивер 2009. Ред. Ричард Э. Берман, Роберт М. Клигман, Хол Б. Дженсон
 52. 52. Детские болезни в 2-х томах. Н. Шабалов. Питер 2012
 53. 53. Руководство по неотложным состояниям у детей/Курек В, Кулагин А/2012
 54. 54. Неотложная педиатрия. Э. Цыбулькин. ГЭОТАР-Медиа 2012.
 55. 55. Инфекционные болезни у детей:учебник/Учайкин В. Ф/2010
 56. 56. Фармакотерапия детских болезней. Изд. МИА 2010
 57. 57. Неонатология. Практические рекомендации Р. Рооз МедЛитература 2011
 58. 58. Руководство по наркологии. Н. Н. Иванец. Изд. Медицинское Информационное агентство 2008
 59. 59. Наркология + CD. Национальное руководство/под. ред. Н. Н. Иванца/2008
 60. 60. Инфекционные болезни + CD. Национальное руководство/под. ред. Н. Д. Ющука/2010
 61. 61. "İnfektologiya", N.N.Əliyev, F.C.Tağızadə
 62. 62. Острые кишечные инфекции /Ющук Н. Д/2012
 63. 63. Реконструктивная пластическая хирургия лица/шеррис Д. А/2012
 64. 64. Mamalıq. Z.C.ələsgərova, S.N. Məmmədova, İ.İ.Mustafayeva, İ.S. Qədirova/2016
 65. 65. Travmatologiya və ortopediya.Terminlər, bəzi cərrahi əməliyyatlar, xəstəliklər, üsullar, eponimlər, simptom və sindromlar. F.M.Qafarov, A.F. Qafarova/ 2016
 66. 66.Təxirəsalınmaz proktoloji cərrahi xəstəliklər. Musayev X.N., Məmmədov M.M., Məmmədova N.A /2016
 67. 67. Rektosele xəstəliyinin klinika, diaqnostika, müalicəsi və tibbi rebilitasiyası. Ağayev B.A., Musayev X. N., Əliyeva S.A., Novruzov Ş.A/ 2014
 68. 68. Düz və yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri. Musayev X.N./2014
 69. 69. Использование лазеров и новых технологий в комплексном хирургическом лечении posttravmaticeskix свищей прямой кишки. Б.А. Агаев , В.А. Дербенев, М.М. Мамедов, Х.Н. Мусаев, Н. И. Мамедов/ 2011
 70. 70.  Kamandar Süleymanov “ Tibb bacısının işi və vəzifələri “ Elm və Təhsil “ Bakı-2017
 71. 71.  Kənan Yusif-zadə " Cərrahi Endoskopiya". Bakı-2013.
 72. 72.  İ.Q.Əmənullayev “ Tibb bacısının ümumcərrahi vərdişləri”-Bakı-2016 
 73. 73.  K.R. Əsədullayeva “Mamalıq". Bakı-2016.
 74. 74. F. M. Qafarov, A.F. Qafarova "Travmatologiya və Ortopediya" Bakı-2016
 75. 75 . F. E. Sadıxova "Xroniki B viruslu hepatit xəstələrinin müalicəsində Rekombinat Alfa-İnterferon Dərman Preparatları". Bakı-2015.
 76. 76. Vaqif Qələndərov " Plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə". Bakı-2018