Səhiyyə sahəsində çalışan, öz həyatlarını tibb xidmətinə həsr edən insanlar çox şərəfli adamlardır. Onların hər biri çalışmalıdır ki, bu şərəfli adı daim yüksəklərə qaldırsın.
Heydər Əliyev
Faydalı saytlar

Praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin (işçilərin) sertifikasiyası

Tarix : 2013-04-21 15:00:00 | Oxunub : 14693

"Praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin (işçilərin) sertifikasiyası Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

08.06.2010

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ

NAZİRLƏR KABİNETİ

QƏRAR

 № 108

 Bakı şəhəri, 8 iyun 2010-cu il

 "Praktik  tibb  və  ya  əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin (işçilərin) sertifikasiyası Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

 "Əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının  2009-cu il 20 oktyabr tarixli 891-IIIQD nömrəli Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 21 dekabr tarixli 189 nömrəli Fərmanının 1.4-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. "Praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin (işçilərin) sertifikasiyası  Qaydası" təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri      A.Rasi-zadə

 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 8 iyuntarixli 108 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

Praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə

məşğul olan şəxslərin (işçilərin) sertifikasiyası

 Q A Y D A S I

 1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qayda "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq hazırlanmışdır və praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin (işçilərin) (bundan sonra - səhiyyə mütəxəssisləri)  sertifikasiyası prosesini tənzimləyir.

1.2. Azərbaycan Respublikasında praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, ali və orta ixtisas təhsilinə malik, müvafiq qaydada dövri ixtisasartırma kurslarını keçmiş səhiyyə mütəxəssislərinin peşəkarlıq səviyyəsinin və peşə yararlılığının yoxlanılması məqsədi ilə "Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq onlar beş ildə bir dəfə sertifikasiyaya cəlb edilirlər.

1.3. Hamilə qadınlar, uşağının üç yaşınadək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra bir ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə (peşədə) çalışan qadınlar (uşağını təkbaşına böyüdən kişilər) sertifikasiyaya cəlb edilmirlər.

1.4. Ali və orta ixtisas tibb təhsil müəssisələrini, o cümlədən rezidenturanı bitirmiş şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq  təhsilini təsdiq edən sənədin verildiyi gündən və ixtisasını qanunvericiliyə uyğun olaraq  dəyişdirmiş səhiyyə mütəxəssisləri yeni ixtisasını təsdiq edən sənədin verildiyi gündən beş il müddətində sertifikasiyadan keçmirlər.

 2. Səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiyasının təşkili

2.1. Tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, səhiyyə müəssisələrində çalışan və özəl praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiyası Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi (bundan sonra - Nazirlik) tərəfindən həyata keçirilir.

2.2. Səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiyası prosesinin təşkili məqsədi ilə Nazirlik tərəfindən Səhiyyə Mütəxəssislərinin Sertifikasiyası Şurası (bundan sonra - Sertifikasiya Şurası) yaradılır və Əsasnaməsi təsdiq edilir.

2.3. Sertifikasiya Şurası 11 üzvdən ibarət tərkibdə fəaliyyət göstərir.

2.4. Sertifikasiya Şurasının tərkibi Səhiyyə Nazirliyi, sahə həmkarlar ittifaqı, habelə tibb və əczaçılıq sahəsində görkəmli alimlərdən və aparıcı mütəxəssislərdən formalaşır. Sertifikasiya Şurasının tərkibi Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri tərəfindən təsdiq edilir.

2.5. Sertifikasiya Şurasının üzvləri ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərirlər.

2.6. Sertifikasiya Şurasının sədri, sədr müavini və katibi Sertifikasiya Şurasının birinci iclasında sadə səs çoxluğu ilə seçilir.

2.7. Sertifikasiya Şurası: 

2.7.1. səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiyasının aparılmasını təşkil edir; 

2.7.2. sertifikasiya imtahanlarının suallar toplusunu təsdiq edir; 

2.7.3. sertifikasiya işinə cəlb olunmuş mütəxəssislərin fəaliyyətinin əsaslarını və iş qaydasını müəyyən edir; 

2.7.4. sertifikasiya imtahanlarının yekunu üzrə səhiyyə mütəxəssislərinə şəhadətnamə verilməsi məsələsini həll edir; 

2.7.5. sertifikasiya imtahanının aparılması və nəticələri ilə bağlı ərizə və şikayətlərə baxır; 

2.7.6. Şuranın iclaslarında baxılan məsələlər üzrə qərarlar qəbul edir, bu qərarların icrasına nəzarət edir.

2.8. Səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiyası aşkarlıq və şəffaflıq şəraitində həyata keçirilir. Səhiyyə mütəxəssisləri test və klinik (təcrübi) tapşırıq hissələrindən ibarət suallar vasitəsilə sertifikasiya imtahanına cəlb edilirlər.

2.9. Sertifikasiyaya cəlb ediləcək səhiyyə mütəxəssislərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə Nazirlik Azərbaycan Respublikasında tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququ olan şəxslərin dövlət reyestrinin məlumatlarını öyrənir, sertifikasiyaya cəlb edilməli olan səhiyyə mütəxəssislərinin siyahısını müəyyən edir.

2.10. Səhiyyə mütəxəssisləri tərəfindən sertifikasiyadan keçmək üçün Nazirliyə aşağıda göstərilən sənədlər rəsmi qaydada təqdim edilir:       

2.10.1. Nazirlik tərəfindən müəyyən edilmiş formada ərizə;

2.10.2. şəxsiyyət vəsiqəsi və onunsurəti;

2.10.3. ali və ya orta tibbtəhsili haqqında sənəd (diplom) və onun surəti;

2.10.4. əmək kitabçası və onun notarial qaydada və yaxud kadrlar şöbəsində təsdiq edilmiş surəti;

2.10.5. kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi;

2.10.6. ixtisasartırma kurslarını keçməsi barədə sənəd və onun surəti;

2.10.7. sağlamlıq haqqında arayış;

2.10.8. 3x4 ölçüdə 2 ədəd fotoşəkil.

Surətləri ilə üzləşdirildikdan sonra şəxsiyyət vəsiqəsi, ali və ya orta tibb təhsili haqqında sənəd (diplom), əmək kitabçası və ixtisasartırma kurslarını keçməsi barədə sənəd geri qaytarılır.

2.11. Nazirlik sənədlərin tamlığını, düzgünlüyünü və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş şərtlərə uyğunluğunu yoxlayır və ərizələrin qəbulu jurnalında qeydiyyata alır.

2.12. Bu Qaydanın tələblərinə uyğun olmayan sənədlər qəbul edilmir və ərizəçiyə aşkar olunmuş çatışmazlıqlar barədə rəsmi qaydada cavab verilir. Çatışmazlıqlar aradan qaldırıldıqdan sonra sənədlər yenidən təqdim edilə bilər.

2.13. Təqdim edilmiş sənədlər bu Qaydanın tələblərinə uyğun olduqda ərizəçi sertifikasiyaya cəlb edilən şəxslərin ümumi siyahısına daxil edilir və ona sənədlərin qəbul edilməsi haqqında arayış və yaddaş kitabçası verilir. Yaddaş kitabçasında sertifikasiya imtahanının prosedur qaydaları, habelə səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiyası ilə bağlı digər zəruri məlumatlar əks etdirilir.

2.14. Sertifikasiya imtahanı Nazirlik tərəfindən müəyyən edilmiş tibb və əczaçılıq  ixtisasları üzrə keçirilir.

2.15.  Sertifikasiya imtahanı mərkəzləşdirilmiş qaydada Bakı şəhərində və ya regionlar üzrə keçirilə bilər.

2.16. Tabeliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, səhiyyə müəssisələrində çalışan və özəl praktik tibb və ya əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiyası ödənişsiz həyata keçirilir.

2.17. Səhiyyə mütəxəssislərinin sertifikasiya prosesinin şəffaflığının təmin edilməsi məqsədi ilə Nazirlik beynəlxalq, habelə hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarını, kütləvi informasiya vasitələrini sertifikasiya imtahanlarını müşahidə etməyə dəvət edə bilər. Dəvət olunmuş və ya sertifikasiya imtahanını müşahidə etmək təşəbbüsü ilə müraciət etmiş təşkilatlar və kütləvi informasiya vasitələri öz nümayəndələrinin siyahısını Nazirliyə  sertifikasiya imtahanına ən geci 10 gün qalmış təqdim etməlidirlər. 

2.18. Müşahidəçilərin sertifikasiya imtahanının gedişinə müdaxiləsi yolverilməzdir.